Založništvo učbenikov ima v Založbi Obzorja Maribor že dolgo tradicijo.

Učbeniki so se seveda v desetletjih spreminjali, tako da danes pri učbeniku za posamezen predmet več ne govorimo o učbeniku temveč o učbeniškem kompletu. Informacijski in tehnološki razvoj v zadnjih letih je pred založnike postavil zahtevne naloge, saj je potrebno učbenike in medije nenehno prilagajati razvoju in omogočiti učencem in dijakom učenje na čim bolj zanimiv in učinkovit način. Ta cilj zasledujemo, ko skupaj z avtorji in recenzenti načrtujemo vsebine učbeniških kompletov. Ti poleg učbenika in delovnega zvezka vsebujejo še priročnika za učitelje, CDje z zvočnimi posnetki, e–gradiva, teste, plakate, lutke, odvisno od starosti skupine, ki ji je namenjen učbeniški komplet. Dodatno motivacijo učencev ponujamo preko natečajev, ki vzpodbujajo učence k projektnemu in skupinskemu delu ter nadgradnji učne snovi. Odziv, predvsem pa izdelki, ki nastanejo v okviru natečajev, so vedno znova prijetno presenečenje, njihova kvaliteta pa na izredno visoki ravni.

Zavedamo se, da lahko ponudimo kvalitetne dodatne materiale učiteljem le na podlagi sodelovanja in izmenjave informacij z učitelji in profesorji, ki uporabljajo naše učbeniške komplete. Tako vsako leto organiziramo predstavitve in srečanja z učitelji, učitelje pa tudi vabimo, da nam posredujejo svoja mnenja in sugestije na elektronsko pošto ali preko foruma za učitelje.

Tako so nastale tudi te internetne strani, na katerih vam poskušamo podati popolno informacijo o posameznem učbeniškem kompletu.

ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
ZALOŽNIŠTVO ŠOLSKIH 
UČBENIKOV
Text Box: Uporabljani znaki:

POVEZAVA NA SPLETNO KNJIGARNO 

POVEZAVA NA FORUM ZA UČITELJE

POVEZAVA NA STRAN ZALOŽBE OBZORJA  
F