WEGWEISER 1 NEU vaje za učence

Založba obzorja d.d. Maribor

Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

www.zalozba-obzorja.si, info@zalozba-obzorja.si

tel. 02 234 81 02, faks 02 234 81 35

Rounded Rectangle: Materni jezik
Rounded Rectangle: Dvogovor
Rounded Rectangle: Sestavljanka
Rounded Rectangle: Was gehört zusammen?
Rounded Rectangle: Vse ob pravem času
Rounded Rectangle: Glagol »sein«
Rounded Rectangle: Glagol »haben«
Rounded Rectangle: Velika ali mala začetnica?
Rounded Rectangle: Dvojice
Rounded Rectangle: Jaz, ti, on ali ona?
Rounded Rectangle: Biti ali imeti?
Rounded Rectangle: Der, die ali das?
Rounded Rectangle: Kateri odgovor ustreza?
Rounded Rectangle: Števila
Rounded Rectangle: On ali ona?
Rounded Rectangle: Alle lernen
Rounded Rectangle: »Im« ali »in«?
Rounded Rectangle: Glagola »nehmen« in »sprechen«
Rounded Rectangle: Šolske potrebščine
Rounded Rectangle: Ednina-množina
Rounded Rectangle: Glagola »brauchen« ali »sein«.
Rounded Rectangle: Potrdi ali zanikaj
Rounded Rectangle: Katere šolske potrebščine potrebuješ?
Rounded Rectangle: Glagolske končnice
Rounded Rectangle: Zloženke
Rounded Rectangle: Besedne zveze
Rounded Rectangle: So gehen wir in die Schule.
Rounded Rectangle: Tikanje in vikanje
Rounded Rectangle: Vprašanja in odgovori
Rounded Rectangle: Ednina ali množina
Rounded Rectangle: Osebni in svojilni zaimki.
Rounded Rectangle: Povedi
Rounded Rectangle: Na koga se nanašajo povedi?
Rounded Rectangle: Potek dneva
Rounded Rectangle: Koledar
Rounded Rectangle: Kdaj?
Rounded Rectangle: Dvogovor
Rounded Rectangle: Sprašujemo po času
Rounded Rectangle: Dvogovor
Rounded Rectangle: Vprašalnice
Rounded Rectangle: Vprašanja, odgovori
Rounded Rectangle: Osebni zaimki v 3.in 4. sklonu
Rounded Rectangle: Stanovanjska oprema.
Reserved:

NAZAJ