Loading...
Avtor/izvajalec: Dr. Andrej Pogačnik

KAKO IZDELAMO PROSTORSKE NAČRTE

50,00 €
Na zalogi
Obsežen priročnik za izdelavo prostorskih načrtov, namenjen tako študentom kot strokovnjakom. 

Dr. Pogačnik Andrej je redni profesor Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za prostorsko planiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Je tudi predstojnik Interdisciplinarnega podiplomskega študija prostorskega in urbanističnega planiranja (IPŠPUP). Kot Fulbrightov štipendist je magistriral v Kahnovem študiju na Pennsylvanijski Univerzi v ZDA. Napisal je več učbenikov in strokovnih knjig ter objavil znanstvene članke tudi v najbolj zahtevnih mednarodnih revijah. Stalno deluje na znanstvenem in strokovnem področju prostorskega načrtovanja. Prejel je zlato plaketo Univerze v Ljubljani in zlati znak Urbanistične zveze Jugoslavije. 

Delo predstavlja obsežen priročnik za izdelavo različnih vrst prostorsko – načrtovalskih dokumentov in je namenjeno poleg študentom urbanizma in prostorskega načrtovanja tudi izdelovalcem – operativnim načrtovalcem prostorskih dokumentov, pa tudi strokovnim upravnim delavcem in raziskovalcem. Podaja pregled potrebnih sestavin prostorskih dokumentov in nekaterih usmeritev za umeščanje v prostor. Gradivo je razdeljeni na tri osnovne sklope: mednarodno in državno strateško načrtovanje, regionalno prostorsko načrtovanje in lokalno načrtovanje. 

Gre za popolnoma novo in vedno bolj aktualno področje prostorskega načrtovanja, ki se šele uveljavlja z nastankom, predvsem pa širjenjem novih nadnacionalnih integracij, zaradi česar, vsaj v Evropi, njegov pomen narašča. Podobno velja za regionalni nivo prostorskega načrtovanja, ki zaradi večje »prostorske obvladljivosti« in širše participacije pri oblikovanju sprejemljivih rešitev, stopa v ospredje pred načrtovanjem na državni ravni. V tem pogledu je priročnik še kako aktualen. 

Priročnik veliko pozornosti namenja sintezi prostorskih načrtov, kot ključnemu in najbolj zahtevnemu delu prostorskega načrtovanja, ki temelji na znanstvenih, tehničnih t.j. eksaktnih metodah, delno pa tudi na intuitivnem pristopu in znanjih, pridobljenih s prakso in opazovanjem. Pri načrtovanju na lokalnem nivoju je poudarjen pomen vizualno – oblikovne kompozicije prostora lokalne skupnosti kot integralnega dela sinteze z enakovrednim upoštevanjem naravnih in ustvarjenih sestavin, vrednot izročila in novih kvalitet. 

Na koncu moramo omeniti še urbanistični načrt, kot podrobnejši, za mesta specifični strateški načrt, ki uvaja in utemeljuje urbanizem kot stroko in urbanista kot ključnega odgovornega snovalca urbanega prostora. 

Knjiga daje na sistematičen način izčrpne in koristne napotke študentom pri osvajanju znanj s področja prostorskega načrtovanja in strokovnjakom – načrtovalcem pri snovanju in izdelavi vseh vrst prostorskih dokumentov. 

Zapisala: Metka Černelč dipl. inž. arh., generalna direktorica Direktorata za prostor Ministrstva za okolje in prostor
Več informacij
Avtor
Dr. Andrej Pogačnik
ISBN
9789612302887
Letnica izdaje
2006
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
20 x 26,5 cm; 300 str.; trda vezava
Jezik
Slovenski