Loading...
Avtor/izvajalec: Tanja Slemenjak

KNJIŽEVNOST SKOZI ČAS 1 +DVD

22,50 €
Na zalogi

Učbenik z berilom Književnost skozi čas 1 je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju in obravnava literarno zgodovinske sklope po historičnem načelu, in sicer naslednje: antična književnost, biblija, srednji vek v Evropi, srednji vek na Slovenskem, ljudsko slovstvo, reformacija in barok, razsvetljenstvo in literarna teorija.

Učbenik je namenjen spodbujanju branja in ponuja aktiven pristop k obravnavi književnosti, kar omogoča z razlagami, prilagojenimi dijakom na tej razvojni stopnji.

Povsem ustreza sodobnim spoznanjem slovenistične stroke in je v skladu s katalogom znanja, ki predvideva učiteljevo samostojnost pri izbiri in načinu obravnave besedil, saj so v njem zajete vsa besedila iz kataloga. Je metodično didaktično ustrezen, saj upošteva dijakovo predznanje, spodbuja radovednost in ustvarjalnost, vprašanja in naloge pa sledijo taksonomskim stopnjam.

Avtorica je v učbenik spretno združila izbor besedil starejših književnosti do razsvetljenstva z didaktičnimi, metodičnimi in literarnovednim instrumentarijem.

Učbenik poleg tega uspešno nadgrajuje zastavljene izobraževalne, didaktične in metodične cilje, kar pomeni, da sledi sodobnim spoznanjem stroke in hkrati zadošča psihološko - razvojnim vidikom dijakov v štiriletnem srednjem strkovonem izobraževanju.

Učbenik je bil potrjen na 125. seji SS RS za splošno izobraževanje, dne 23.7.2009, s sklepo št. 6130-1/2009/159.

E-gradiva: Književnost skozi čas 1

Več informacij
Avtor
Tanja Slemenjak
ISBN
9789612303419
Letnica izdaje
2016
Zvrst / nosilec
tiskana knjiga
Dimenzije
20 x 28,5 cm; 324 str.; mehka vezava; priložen DVD
Jezik
slovenski