Loading...

O nas

Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 5
2000 MARIBOR

Tel.:  +386 2 23 48 102

E-mail: info@zalozba-obzorja.si
Naročila: narocila@zalozba-obzorja.si

Naziv: ZALOŽBA OBZORJA DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.d.
Skrajšana firma: Založba Obzorja d.d.
Naslov: Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

Identifikacijska številka za DDV: SI43377432
Matična številka: 5048532
Standardna klasifikacija dejavnosti: 58.110
Registrirana pri Okrožnem sodišču Maribor, reg. št. vl. 1/00562/00
Srg 2004/01589
Osnovni kapital: 785.782,84 €

Direktorica: Nevenka Richter Peče, univ. dipl. ing. gr.
Predsednik nadzornega sveta: Martin Richter

Transakcijski račun:
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
04515-0001183714
IBAN: SI56045150001183714
SWIFT coda: KBMASI2X

Skladišče
Mlinska 22, 2000 Maribor