Loading...

Reklamacija in vračila blaga

REKLAMACIJA

Založba bo upoštevala vse reklamacije, ki jih bo prejela pisno ali po elektronski pošti (narocila@zalozba-obzorja.si) v 15-ih dneh po prejemu blaga. Pri stvarnih napakah (manjkajoče strani v knjigi, ipd.) kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar najpozneje v dveh letih od nakupa. Napako mora dokumentirati in založbi omogočiti ugotovitev dejanskega stanja. Založba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po dveh letih, odkar je bila stvar izročena. Pri obvestilu založbe v odprtem roku ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu, ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe s pripisom "reklamacija". Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v petih dneh od prejema pošiljke. Založba ima pravico do presojanja upravičenosti reklamacije, o čemer obvesti kupca v petih dneh od prejema pošiljke.

Založba Obzorja lahko odstopi od izvedbe naročila, v kolikor naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s temi pravili in pogoji oz. če ima kupec kakršenkoli dolg pri založbi ali je kako drugače ugotovila njegovo plačilo nesposobnost.

VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15-ih dneh od prejema blaga in sicer na dva načina:

- da vrne blago na Založbo Obzorja v 15-ih dneh po prejemu,

- da o odstopu v roku 15-ih dneh pisno obvesti Založbo Obzorja in v roku 15-ih dni po oddaji obvestila blago vrne na Založbo.

Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov založbe nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. Pri zvočnih izdelkih dodatno velja pogoj, da mora biti blago (CD) vrnjeno v originalnem, neodprtem celofanskem ovoju. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, Založba Obzorja kupcu povrne celotno kupnino.