Loading...

Pravno obvestilo

Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.zalozba-obzorja.si, je last podjetja Založba Obzorja d.d. in jo je brez pisnega dovoljenja prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen podatkov, ki so temu namenjeni.

Vse pravice so pridržane.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Kot uporabnika naše spletne strani vas želimo seznaniti, da bomo uporabljali vse od vas pridobljene informacije izključno za potrebe komuniciranja z vami in izpolnitve vašega naročila izdelkov na naši spletni strani in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo.

Založba Obzorja d.d. ali katera izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh družbe ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.