Loading...
Avtor/izvajalec: Stanka Emeršič

MINI DEUTSCH 1 MIT NELLI - mapa z gradivi za učitelje

80,00 €
Na zalogi

Mapa za učitelje vsebuje tudi dodatna gradiva za izvedbo učnih ur, ki prihranijo učitelju veliko časa. Vsebuje veliko kopirnih predlog – npr. kartice za igro spomin, kartice za igro domino, delovne liste za igro BINGO, nalepke, medalje, slikovne aplikacije za večino učnih tem v velikosti A4 ali A5, t. i. Kniebuch, torej knjigo zgodbe, slikovne aplikacije za izdelavo lutk (lutke na paličicah, naprstne lutke) itn.

Na zvočni zgoščenki Mini Deutsch 1 mit Nelli so vsa besedila zgodb, kakor tudi pesmi, kratkih (šaljivih) rimanih pesmi in izštevank.
Pesmi so posnete v vokalni in instrumentalni različici, tako da najprej zapojejo pesem ob vokalih, nato pa jo ob instrumentalni spremljavi zapojejo samostojno.
Na zgoščenki je tudi nekaj ritmične glasbe, ki se občasno uporablja pri igri ali plesu, in sproščujoče glasbe, ki lahko služi za podlago pri igrah, zgodbah ali dejavnostih v delovnem zvezku.

Posebna učna tema so tudi zvoki. S pomočjo natančnega poslušanja le-teh, učenci urijo t. i. detajlno poslušanje. Pogoji za izvedbo detajlnega poslušanja so mirno okolje, dobra tonska naprava in koncentracija poslušalcev.

Uporaba zvočne zgoščenke zagotavlja razvoj dobre izgovorjave, kar je za nadaljnje učenje nemščine odločilnega pomena. Pogosto poslušanje izvirnih govorcev pri zgodnjem poučevanju je pomemben pogoj za razvoj sposobnosti govora.

Sestavni del kompleta so: delovni zvezek za učence, priročnik za učitelje, mapa z dodatnimi gradivi za učitelje z dvema zgoščenkama.

E-gradiva: Mini Deutsch mit Nelli za učenje nemščine v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole

E-gradiva: Mini Deutsch mit Nelli 1


Več informacij
Avtor
Stanka Emeršič
ISBN
9789612303143
Letnica izdaje
2012
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
22,5 x 30,5 cm; 1 mapa; 2 CD
Jezik
Slovenski