Loading...
Avtor/izvajalec: Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik

MY FAIRYLAND 2 - priročnik za učitelje

35,00 €
Na zalogi

Priročnik za učitelje My Fairyland 2 vsebuje: uvod, deset enot za izvedbo praktičnih aktivnosti, letni delovni načrt.

Priročnik je napisan tako, da vam, kolikor je možno, olajša delo v razredu, predvsem pa pripravo na učne ure. Vsaka enota je vpisana v letni delovni načrt. V priročniku so predvidena tudi področja integracije s temeljnim programom, z natančno opredeljenimi cilji za vsako področje (predmet) temeljnega programa. Letnemu delovnemu načrtu, sledijo enote po vrstnem redu. Vsaka enota je najprej natančno razdelana v načrtu enote. Načrtu sledijo priprave po učnih urah. Učne ure po temah si sledijo po enakem sistemu. V prvih urah je obravnavana pravljica. Ta se obravnava preko slikovnih kartic, njen kontekst pa je osnova za igre vlog. Na pravljico je vezano ciljno besedišče, ki ga obravnavate in uvajate s pomočjo slikovnih kartic za besedišče. Vsaka enota nato vsebuje še pesmico ali rimo (nekatere tudi več). Tudi pesmice se vežejo na besedišče. Na koncu enote najdete dialog, s katerim še dodatno razvijate otrokove govorne zmožnosti.

E-gradiva

Več informacij
Avtor
Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik
ISBN
978-961-230-398-3
Letnica izdaje
2011
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
21x 29,7 cm; 121 str.; spiralna vezava
Jezik
Slovenski