Loading...
Avtor/izvajalec: Ivan Vrbančič

POSLUŠAM GLASBO: Didaktični in metodični vidiki

34,90 €
Na zalogi

Knjiga Poslušam glasbo: Didaktični in metodični vidiki je povzetek dolgoletnega praktičnega in teoretičnega poučevanja glasbe v osnovnošolskem, srednješolskem razredu ter visokošolski predavalnici. V več kot polstoletnem času se je nabralo veliko najrazličnejšega gradiva, ki ga je bilo treba nesti v razred, ga preizkusiti, o njem razmišljati, iskati in najti možnosti za še raznovrstnejši, inovativnejši, sodobnejši pouk, ki bo zanimivejši predvsem za učence.

O knjigi (iz recenzije Mateja Krajnca): V sodobni strokovni literaturi tovrstnih monografij domala ni, kar pomeni, da knjiga, ki je pred nami zapolnjuje pomembno vrzel na področju glasbene didaktike/metodike, odpira pa tudi precej pomembnih vprašanj, denimo: kako se dandanes srečujemo z glasbo, kako jo poslušamo, receptiramo in perceptiramo, in kaj to pomeni v učnem procesu. Ivan Vrbančič je dolgoletni raziskovalec teh vprašanj, ki jih je v svoji knjigi podprl tudi s čisto empiričnimi sredstvi/pripomočki; tisti namreč, ki mislijo, da je pedagogika zgolj šest ur šolskega nakladanja v razredu, pač ne poznajo ozadja številnih ur in priprav, ki jih pedagoški delavci/delavke opravijo zunaj učilnice, v kabinetu ali doma, da je učni proces sploh mogoč. Tudi to je ena od pomembnih postavk v strukturi pričujoče monografije. Nato se je zanimivo vprašati, kako rezultati tega dela vplivajo na način poslušanja glasbe. To je pravzaprav odvisno od posameznega pedagoga/ginje, a če bi pomislili, da gre v knjigi za nekakšna navodila, kako predočiti glasbo poslušalcu/poslušalki, bi zgrešili njeno bistvo, ki se začne seveda pri samem viru poslušanja: ušesu.

Več informacij
Avtor
Ivan Vrbančič
ISBN
978-961-230-469-0
Letnica izdaje
2020
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
25 x 26 cm; 287 str.; mehka vezava
Jezik
Slovenski