IVO MOJZER v pričujoči knjigi notnih zapisov razgrne pred poslušalca (in bralca) pisano paleto svojih avtorskih pesmi, ki smo jih spoznavali že na njegovih nosilcih zvoka, pa se v tej obliki vendarle prikažejo drugačne, večplastne in pripravljene za igranje v različnih inštrumentalnih oblačilih. Mojzerja-pevca že dobro poznamo, tudi Mojzerja-interpreta, Mojzer-skladatelj pa se s pričujočo antologijo skladb za večne čase vpisuje v zgodovino slovenske (popularne) glasbe kot eden najvidnejših skladateljev melodij, po katerih pomnimo skrite in manj skrite kotičke svojih glasbenih doživetij. Najsibodo ljubezenske ali pretresljive intimne melodije, Mojzer se v vseh izkaže kot odličen glasbeni stilist z nemudoma prepoznavnim slogom, ki ničesar ne prepušča naključju: njegove pesmi so njegovo življenje in takšne jih zdaj, v notnih zapisih, s katerimi je mojster Otto Lesjak opravil veliko in pomembno delo, tudi znova spoznavamo in dojemamo.

dne