Loading...
Avtor/izvajalec: Stanka Emeršič

ICH UND DEUTSCH 1 NEU - učbenik

17,90 €
Na zalogi

• Učbenik je namenjen začetnemu učenju nemščine v 4. razredu osnovne šole;
• 7 tematskih sklopov, označenih s simboli;
• šest sklopov je obarvanih z vsakodnevnimi temami iz življenja otrok v različnih državah in na različnih celinah, zadnji sklop obravnava štiri praznike: noč čarovnic, božič, pust in veliko noč;
• učbenik razvija in sistematično nadgrajuje besedišče ter vse štiri spretnosti: slušno razumevanje, govorno sporazumevanje in sporočanje, bralno razumevanje ter pisno sporočanje;
• raznolika besedila s poudarkom na kratkih situacijskih dialogih, ki pri učencih spodbujajo igro vlog;
• podkrepljen z bogatimi ilustracijami in fotografijami;
• omogoča različne medpredmetne povezave in aktivno vlogo učencev.

E-gradiva: Vaje in dodatni materiali za učence in učitelje

Učne vsebine, ki vključujejo veliko medkulturnosti in vsebujejo prvine večjezičnosti, fonološko ozaveščanje in medpredmetnega povezovanja, ustrezajo učnim vsebinam Učnega načrta za prvi tuji jezik od 4. do 9. razreda. Učbenik je potrjen s skelpom Strokovnega sveta RS - SKLEP.

Več informacij
Avtor
Stanka Emeršič
ISBN
978-961-230-524-6
Letnica izdaje
2018
Zvrst / nosilec
tiskana knjiga
Dimenzije
20 x 27 cm; 76 str.
Jezik
slovenski