Loading...
Avtor/izvajalec: Blanka Erhartič

KNJIŽEVNOST V 3. IN 4. LETNIKU GIMNAZIJE - Priročnik za maturo

10,00 €
Na zalogi

Priročnika z naslovom Književnost v 1. in 2. letniku gimnazije in Književnost v 3. in 4. letniku gimnazije pregledno in strnjeno zajemata učne vsebine iz svetovne in slovenske književnosti v gimnazijskem srednješolskem programu ter sta lahko pripomoček pri pripravi na ustni del maturitetnega izpita iz slovenščine.

V začetku so pojasnjeni temeljni literarnoteoretski pojmi, nato predstavljena posamezna literarna obdobja od orientalskih književnosti do vključno evropske književnosti fin-de-siecla konec 19. stoletja.

Vsebine si sledijo kronološko, v sklop literarnozgodovinskega pregleda, posameznih tujih ter slovenskih literarnih avtorjev in njihovih del je vključena interpretacija obveznih besedil, pojmov in prvin, predpisanih v predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine; dodane so še nekatere izbirne teme, vsebine, ki so dopolnilno informacijskega značaja.

Obravnavi, interpretaciji besedil so pri pesemskih vsebinah dodane ustrezne pesmi, pripovedne in dramske vsebine pa so spremljane s povzetki.

Pričujoče gradivo ima vlogo priročnika in nikakor ne more biti nadomestilo za učbenik. Dijakom je namenjeno le kot dodatno, zbrano in oblikovano pa je v želji, da bi služilo svojemu namenu in jim koristilo oziroma olajšalo pripravo na maturo. In za spodbudo - kjer je volja, je tudi pot!

E-gradiva: Književnost v gimnaziji - priročnik za maturo

Več informacij
Avtor
Blanka Erhartič
ISBN
961-230-296-0
Letnica izdaje
2007
Zvrst / nosilec
tiskana knjiga
Dimenzije
21 x 29,5 cm; 214 str.; mehka vezava
Jezik
slovenski