Loading...
Avtor/izvajalec: Blanka Erhartič

KNJIŽEVNOST V 1. IN 2. LETNIKU GIMNAZIJE - Priročnik za maturo

10,00 €
Na zalogi

Priročnik skuša pregledno in strnjeno zajeti učne vsebine iz svetovne in slovenske književnosti v 1. in 2. letniku gimnazijskega srednješolskega programa ter je lahko pripomoček za pripravo na ustni del maturitetnega izpita iz slovenščine.

V začetku so pojasnjeni temeljni literarnoteoretski pojmi, nato predstavljena posamezna literarna obdobja od orientalskih književnosti do vključno evropske književnosti fin-de-siecla konec 19. stoletja.

Vsebine si sledijo kronološko, v sklop literarnozgodovinskega pregleda, posameznih tujih ter slovenskih literarnih avtorjev in njihovih del je vključena interpretacija obveznih besedil, pojmov in prvin, predpisanih v predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine; dodane so še nekatere izbirne teme, vsebine, ki so dopolnilno informacijskega značaja.

Obravnavi, interpretaciji besedil so pri pesemskih vsebinah dodane ustrezne pesmi, pripovedne in dramske vsebine pa so spremljane s povzetki.

Pričujoče gradivo ima vlogo priročnika in nikakor ne more biti nadomestilo za učbenik. Dijakom je namenjeno le kot dodatno, zbrano in oblikovano pa je v želji, da bi služilo svojemu namenu in jim koristilo oziroma olajšalo pripravo na maturo. In za spodbudo - kjer je volja, je tudi pot!

E-gradiva: Književnost v gimnaziji - priročnik za maturo

Več informacij
Avtor
Blanka Erhartič
ISBN
978-961-230-295-5
Letnica izdaje
2007
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
21 x 29,5 cm; 228 str.; mehka vezava
Jezik
Slovenski