Loading...
Avtor/izvajalec: Stanka Emeršič

MINI DEUTSCH 3 MIT NELLI - delovni zvezek

12,50 €
Na zalogi

Delovni zvezek MINI DEUTSCH 3 MIT NELLI je del gradiva za zgodnje učenje nemškega jezika.

Gradivo je namenjeno sedem- ali osemletnim otrokom in njihovim učiteljem. Služi lahko kot začetno gradivo za učenje nemščine ali kot nadaljevalno, če se je otrok že predhodno učil, npr. po gradivu Mini Deutsch 1 mit Nelli in Mini Deutsch 2 mit Nelli. Otroci pri tej starosti že pišejo in berejo.

V delovnem zvezku MINI DEUTSCH 3 MIT NELLI, ki je del gradiva za zgodnje učenje nemškega jezika, je nabor nalog, s pomočjo katerih učenec razvija različne spretnosti, pester, npr. izrezovanje sličic, povezovanje od pike do pike, dopolnjevanje manjkajočih črk, iskanje besed ipd. Vrstni red nalog v delovnem zvezku je skladen z vrstnim redom učnih tem v priročniku.
Ker se tipi nalog menjavajo, je potrebno, da učitelj uvodoma demonstrira potek reševanja naloge.
Navodila pri nalogah v delovnem zvezku so dvojezična in ponazorjena s simboli.
Posamezne naloge s simbolom za poslušanje niso posebej posnete na zvočni zgoščenki. Pri teh nalogah gre za posnetek zgodbe na zvočni zgoščenki ali za nalogo, ki jo učitelj narekuje.
Pri opisu poteka učne ure so napisane tudi rešitve posameznih nalog v delovnem zvezku.

Delovni zvezek sestavlja 50 listov z različnimi tipi nalog.

Sestavni del kompleta so: delovni zvezek za učence, priročnik za učitelje, mapa z dodatnimi gradivi za učitelje z dvema zgoščenkama.

E-gradiva: Mini Deutsch mit Nelli za učenje nemščine v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole

E-gradiva: Mini Deutsch mit Nelli 3

Več informacij
Avtor
Stanka Emeršič
ISBN
9789612303730
Letnica izdaje
2014
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
21 x 29,5 cm; 50 listov; spiralna vezava
Jezik
Slovenski