Loading...
Avtor/izvajalec: Viljenka Šavli

MY SAILS 1 NEW - iBook na CD-ju

64,66 €
Na zalogi

Pred vami je bogat interaktiven učbenik, ki z ustrezno uporabo popestri delo v razredu, motivira učence za učenje angleščine in upošteva različne učne stile. Ciljna skupina so učenci v starosti 8-9 let, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika. Tej starostni skupini je prilagojen tako po vsebini kot tudi po tehnični izvedbi. Je dopolnilo k učbebniškemu kompletu My Sails 1 new.

Zakaj ga imenujemo interaktivna knjiga ali »iBook«? Zato, ker ponuja naloge in gradiva, ki omogočajo interakcijo med računalnikom in učencem, ponuja takojšnjo samodejno povratno informacijo in upošteva povezanost med načrtovanjem in izvajanjem pouka. Prinaša svež, sodoben pristop k učenju tujega jezika in s pestrim izborom gradiv in interaktivnih nalog predstavlja motivacijo za sodelovanje ter upošteva principe sodobnih didaktičnih pristopov. Pouk je tako bolj sproščen, saj s pomočjo interaktivnih nalog in animacij učenec na enostavnejši in spontan način avtomatizira tujejezične strukture in pridobiva sporočilno vrednost jezika.

Slikovno gradivo v nalogah navaja učenca na razumevanje pomena besed s pomočjo asociacij in ilustracij, še posebej pri uvajanju poimenovanj kot so stvari, živali in osebe in odpravlja nepotrebno prevajanje. Otrok z njimi postopoma, spontano, neprisiljeno in igrivo pridobiva znanje v tujem jeziku, pri individualni rabi pa svojemu tempu učenja prilagaja tudi število ponavljanj in izbiro nalog.

Dejavnosti dopuščajo sodelovanje učencev, uporaba je preprosta, učenec je pri delu lahko samostojen, razvija kognitivne sposobnosti (povezovanje, sestavljanje, urejanje, oblikovanje, posnemanje, domišlijske rešitve,...) pa tudi avtomatizira tujejezične vzorce, ki so pomembni pri učenju.

iBook lahko uporabljamo na i-tablah ne glede na tip, na računalniku s projektorjem, na računalnikih v računalniški učilnici, pa tudi na prenosnih računalnikih v šoli ali doma. Uporabljamo ga v vseh fazah pouka, tako pri uvajanju, utrjevanju, ponavljanju in preverjanju snovi, kot tudi pri samoučenju, saj nudi veliko število raznovrstnih, nivojsko zastavljenih interaktivnih, bogato ilustriranih nalog v večini opremljenih s slušnimi posnetki.

Za zanimivejše in učinkovitejše učenje dodatno poskrbijo vsebinsko obarvane didaktične igrice, animirane pesmice in zgodbice, dodan je tudi abecedno urejen angleško - slovenski slovar vseh besed vključenih v učbeniški komplet, do katerega lahko dostopamo na vsakem koraku v programu. Vse našteto omogoča postopno, nazorno, pestro, zanimivo in interaktivno učenje.

Kdaj bomo pri pouku uporabili i-Book je odvisno od vrste situacij, v katerih se znajde učitelj na določeni šoli. Vsak učitelj prilagaja delo v razredu svojim strokovnim izkušnjam in kompetencam, upošteva potrebe in zmožnosti učencev in seveda tehnični opremi, ki jo ima na razpolago.

Več informacij
Avtor
Viljenka Šavli
Letnica izdaje
2011
Zvrst / nosilec
e-knjiga
Jezik
Slovenski