Loading...
Avtor/izvajalec: Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli

MY SAILS 1 NEW - učbenik - Student-s Book

18,50 €
Na zalogi

MY SAILS 1 NEW  je učbenik za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole in predstavlja po večletnih uspešnih izkušnjah posodobljen začetni program za mlajše učence, ki se učijo angleščine v osnovni šoli. Primeren je tako za popolne začetnike kakor tudi za otroke, ki so se angleščine že učili.

My Sails 1 new omogoča še prijetnejše učenje s pomočjo všečnih junakov in oseb z zanimivimi dejavnostmi, zgodbami in pesmicami, ki spodbujajo razvoj vseh vrst inteligenc in s tem zadostijo potrebam različnih učencev. Dejavnosti v MY SAILS 1 NEW so zelo raznolike in temeljijo na otrokovem doživljajskem svetu. Kot takšne omogočajo učencem, da svoje učenje poosebljajo in sicer z govorjenjem, pisanjem in petjem o njih samih. Otroci s pomočjo raznovrstnih motivacijskih aktivnosti učijo tujega jezika v smiselnih kontekstih in se že od začetka sporazumevajo v angleščini v povsakdanjenih situacijah.

MY SAILS 1 NEW spodbuja učence k soodgovornosti, samoiniciativnosti in samostojnosti pri tujem jezikovnem učenju s pomočjo preprostega samoocenjevanja lastnega znanja.

MY SAILS 1 NEW zagotavlja stalno napredovanje, ki temelji na skrbno stopnjevalnem učnem načrtu in vadbo osnovnega besedišča, jezikovnih funkcij in vseh štirih jezikovnih zmožnosti.

Več lahko izveste na spletni strani www.e-gradiva.com. 

Več informacij
Avtor
Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli
ISBN
9789612303358
Letnica izdaje
2020
Zvrst / nosilec
tiskana knjiga
Dimenzije
21 x 28 cm; 116 str.
Jezik
slovenski