Loading...
Avtor/izvajalec: dr. Tanja Jelenko

RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI

20,00 €
Na zalogi

Teorija sodobnega pouka poudarja pomembnost dejavne vloge učencev pri učnih urah. Morda ni odveč ponovno posebej poudariti, da jo je nemogoče vzpostaviti brez učiteljeve natančne, premišljene in sistematične vnaprejšnje priprave na delo z učenci, kajti ni dovolj, da jim damo pri pouku besedo, jih z vprašanji in nalogami spodbujamo k sodelovanju pri obravnavi nove snovi, pri utrjevanju znanja …

Uvodna motivacija ima pomembno vlogo, toda mnogokrat vzbudi zgolj začetno zanimanje, ki pogosto kmalu ugasne, če celotno delo ni zasnovano kot projekt, v katerem učenci natančno poznajo svojo vlogo ter vidijo cilj in smisel svojega delovanja. In cilji naj bodo zastavljeni in predstavljeni tako, da jih učenci doživljajo kot dosegljive.

Najprej pa je dobro videti stvari takšne, kot so: da bi lahko usmerjali učence v dejaven stik z učno snovjo, jih vsaj nekoliko spoznajmo in jim dovolimo, da izrazijo svoje stališče.

Podnaslovi poglavij so izražena stališča nemotiviranih učencev – dobri rezultati opisanih dejavnosti, s katerimi smo poglabljali sporazumevalno zmožnost na inovativne načine, pa so lahko spodbuda za delo učitelja. Seveda pa je zelo pomembna postopnost, posebej pri razvijanju zahtevnejših zmožnosti, in natančno zasnovana navodila, ki učenca vodijo in omogočajo, da je uspešen in vse bolj pripravljen na kasnejše samostojnejše delo. (dr. Tanja Jelenko)

E-gradiva: Razvijanje sporazumevalne zmožnosti

Več informacij
Avtor
dr. Tanja Jelenko
ISBN
978-961-230-371-6
Letnica izdaje
2010
Zvrst / nosilec
tiskana knjiga
Dimenzije
21 x 27,5 cm; 111 str.; mehka vezava
Jezik
slovenski