Loading...
Avtor/izvajalec: Janko Kos - Tomo Virk

SVET KNJIŽEVNOSTI 2 - POSODOBLJENA IZDAJA

22,00 €
Na zalogi

Učbeniški komplet Svet književnosti 2 je v slovenski prostor vnesel pomembno novost - povezavo berila in učbenika v eno celoto. Tej novosti so v preteklem desetletju sledili vsi učbeniki za književnost v gimnazijskem programu, torej se je izkazala za ustrezno in bila splošno sprejeta.

Svet književnosti 2 avtorjev dr. Tomo Virka in dr. Janka Kosa je namenjen 2. letniku gimnazijskega programa, poglavja sledijo literarnozgodovinskim obdobjem od romantike preko realizma in naturalizma do evropske moderne.

Preizkušeni koncept povezave literarnozgodovinskega uvoda z obravnavanim literarnim besedilom je v celoti ohranjen. V središču je bralni del, torej skrbno izbrani reprezentativni odlomki, opremljeni s krajšim komentarjem ter vprašanji oz. nalogami. Te se navezujejo na širše literarnozgodovinsko znanje, pa tudi na interpretacijo in analizo odlomka, nekatere pa napotujejo na samostojno razmišljanje, iskanje dodatnih virov ali na poustvarjalno oz. esejsko pisanje.

Odlomki so dovolj dolgi, pri pomembnješih besedilih jih je več, kar nudi učitelju možnost večjega prilagajanja vsakokratnim potrebam pouka. Mnogi literarnoteoretični pojmi so pojasnjeni ob besedilu, na katero se nanašajo, druge najdemo v slovarčku na koncu.

Učbenik upošteva posodobljeni učni načrt, ki je v vsebinskem smislu dodal več prostoizbirnih besedil, ta so dodana na novo in organslo vključena v obravnavo določenega sklopa. Seveda so obdelana na enak način in z enakim instrumetarijem kot tista, ki jih je vsebovala že prejšnja izdaja Svet književnosti 2 in so tudi po posodobljenem učnem načrtu bodisi obvezna bodisi prostoizbirna. (Boris Svetel, prof.)

E-gradiva: Svet književnosti 2

Več informacij
Avtor
Janko Kos - Tomo Virk
ISBN
9789612303655
Letnica izdaje
2010
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
20 x 27 cm; 315 str.; mehka vezava
Jezik
Slovenski