Loading...
Avtor/izvajalec: Janko Kos; Tomo Virk; Gregor Kocijan

SVET KNJIŽEVNOSTI 3 - POSODOBLJENA IZDAJA

22,00 €
Na zalogi

Učbenik Svet književnosti 3 posodobljena izdaja zajema poglavja oz. literarnozgodovinska obdobja: slovenska moderna, svetovna književnost v 20. stol. ter slovenska književnost med vojnama.

Poglavja se začenjajo s strnjenimi literarnozgodovinskimi pregledom temeljnih značilnosti obdobja oz. smeri, čemur sledi natančnejša obravnava posameznih avtorjev.

Njihova besedila oz. odlomki iz njih so dobro izbrani, zaokroženi, reprezentativni in dovolj obsežni, da omogočajo učitelju ne samo uresničevanje temeljnih ciljev pouka književnosti, pač pa tudi raznolike načine dela z besedilom.

Dodatno uporabnost daje učbeniku pester izbor komentiranih likovnih umetnin, ponavadi snovno in tematsko povezanih z obravnavanim besedilom oz. avtorjem, kar samo po sebi napotuje na medpredmetno povezovanje. Pomensko označevalna uporaba različnih barvnih podlag dijaka nevsiljivo usmerja k različnim vsebinam.

V dodatku sta poleg slovarčka književnih pojmov, imenskega in stvarnega kazala še seznama likovnih podob ter virov in pomožne literature, kar ob večji preglednosti dijakom s samoumevnim zgledom prikazuje temelje strokovne korektnosti. (iz recenzija Borisa Svetela prof.)

Učbenik je bil potrjen na 142. seji SS RS za splošno izobraževanje dne 16.6.2011, s sklepom št. 6130-1/2011/85.

E-gradiva: Svet književnosti 3

Več informacij
Avtor
Janko Kos; Tomo Virk; Gregor Kocijan
ISBN
9789612303952
Letnica izdaje
2011
Zvrst / nosilec
Tiskana knjiga
Dimenzije
20 x 27 cm; 355 str.; mehka vezava
Jezik
Slovenski